Dnes je 15.06.2024 a svátek má Vít. Popřejte vše nejlepší!
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Velká finanční půjčka od 40 000 do 60,000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné dodací podmínky. Ke každé žádosti přistupuji samostatně, což umožňuje téměř všem žadatelům získat tuto půjčku. Několik minut po odeslání vaší žádosti víte, zda vám mohu tuto půjčku poskytnout. Pro více informací napište na email:kdfin11@gmail.com Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (6531)

Výborná (4847)

Jde to (4944)

Dobrá (4953)

Nic moc (4991)

Špatná (4891)

Nejhorší v historii (7110)


Celkem hlasů: 38259
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Přání

známka (5.46)
hodno další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 
 KULTURA - Seznam "křížků" na Kunštátsku
krizky

Boži muka naproti ZD na Nové ulici
Má čtvercovou základnu 95x95 cm, je členěna do tří pater a zakončena stříškou s křížem a malbou Ježíše Krista. Ve druhém a třetím patře jsou zasklené niky s obrázky svatých. Vpředu pod první nikou je malý obrázek. Stav: nově restaurovaná. Pověst praví, že byla postavena na místě hrobů švédských vojáků.

Boží muka ve směru na Rudku
Dřevěná boží muka, cca 50 m od silnice v poli. Tento 4-hranný objekt stoji na dřevěném trámku, uvnitřje obrázek. Nápis pod trámkem: "Potomče křesanů oroduj za nás".

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Plochostropá kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena na náklady obce na návsi v roce 1910 po vyhoření zvoničky. Jednolodní obdélníková kaple s přestavěnou 4-bokou věží /2 zvony/. Průčelí je otevřeno schodištěm 5 schodů/ a proraženo dveřmi, nad kterými je nika s Pannou Marií. Obě boění stěny jsou proraženy oknem. Profilovaná řimsa nese sedlovou střechu. Věž je ukončena stanovou střechou s makovicí a jednoduchým zdobeným křížem.

Kaple sv. Floriána
Na návsi pod lípami stojí jednolodní podélná kaple sv. Floriána. Kaplička má téměř ětvercový půdorys s představenou hranotovou věží. Fasáda je prolomena jednou okenní osou, okno je půlkruhově zaklenuté. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, nad závěrem zvalbenou. Věž členěna jednoduchou římsou, prolomena pravoúhlým vstupem, nad ním je dřevěný kříž. Otevřený zvonicový nástavec je ukončen stanem s makovicí a dvouramenným křížem. Plochostropá. Stav: dobrý - po rekonstrukci.

Kříž mezi Rudkou a Kunštátem cca 300 m za hotelem
Kamenný kříž s rozměry 95x95 cm a výškou 3,8 m. nápis: "Můj Ježíši milosrdenství Ježíši pro tvé svaté rány smiluj se nade mnou". Stav: zachovalý - zezadu je popsán sprejem.

Kříž Na podchlumi
Kříž Na podchlumí má kamenný podstavec kombinovaný s čtyřhranným železným, který přechází do šestihranného kříže. Železná část je zdobena. Rozměry 50x50 cm, výška 2,6 m.

Kříž na ulici Lipka
Kříž naproti hřbitovu má rozměry podstavy 85x60 cm a výšku 3,5 m. Je na něm nápis: "Založen ku cti a slávě Boží roku 1900". Má kamenný podstavec s železným zdobeným křížem; je v dobrém stavu.

Kříž pod zámkem
Železn kříž, se zdobeným podstavcem. Částečně koroduje. Má rozměry 70x70 cm a výšku 4,2 m .

Kříž před kostelem sv. Stanislava
Má kamenný podstavec a na něm železný kříž, rozměry 90x90 cm, výška 4,5 m. Je vcelku zachovalý.

Kříž u kaple
Kříž se nachází 3 m od kaple, po levé straně před vchodem. Výška je 2,8 m, podstavec má čtvercový půdorys o straně dlouhé 90 cm. Postaven v roce 1883. Latinský kříž, jehož podstavec je mramorový, s nápisem: "Kdo Ježíše milujete, očima něj pozdvihněte Nákladem obce AUJEZD L.P. 1883. A. Loos v. Nedvedicj". Na kříži je umístěna postříbřená soška ukřižovaného Ježíše. Má odstupňovaný podstavec. Stav: dobrý, opravy kříže provedeny paralelně s opravami kaple.

Kříž u Podchlumského dvoru
Mramorový kříž Na podchlumí u statku je věnován památce Josefa Pěty L.P. 1941. Má rozměry 65x35 cm a výšku, 2,3 m. Je na něm umístěn nápis: "Pojd= te ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi a já vás občerstvím".

Kříž u silnice na Lysice
Celokamenný, pochází z roku 1832, bohatě zdobený. Má rozměry 115x80 cm a výšku 5 m. Vpředu je na něm nápis: "Ó vy všichni kteříž tudy to jdětěž cestou rozpomeňte se na předešlé dny... " zezadu pak: "Na památku zachováni od cholerové rány panující zde léta páně MDCCCXXXII. Je zachovalý, ale nápis je téměř nečitelný.

Kříž u silnice na Újezd
Kamenný podstavec s bohatě zdobeným železným křížem /prasklý a opravený nýty/. Má rozměry 50x50 cm a výšku 3,5 m. Na kříži je umístěn nápis: "Věnovali pánu Ježíši Josef a Anna Navrátil roku 1874."

Kříž U Žlíbku
Podstava kamenná, kříž je železný. Kříž byl v roce 1952 věnován rodinou pana Veselého. Nápis "Pochválen bud' Ježíš Kristus``.

Kříž ve směru na Petrov
Pamétnf mramorový kříž v Rudce cca 150 m od posledního stavení. Rozměry má 80x40 cm a výšku 2 m. Je oplocen pletivem. Nápis: "Já jsem cesta pravda a život Ke cti a slávě boží na paměť syna Jana, který ve svaté válce zemřel 4.iv.1918 věnovala rodina Tichýho 1928".

Kříž ve směru na Petrov 2
Je mramorový, zdobený, nad nápisem je Panna Marie. Má rozměry 45x75 cm a výšku 2,3 m. Nápis: "Posiluj nás svatý kříži, bychom jistě bez obtíží, kráčeli vždy cestou ctnosti, přišli šťastně do věčnosti. Ke cti a slávě Boží věnovali manželé Pavlíčkovi roku 1930".

Pamětní kříž Sychotín
Pamětní kříž u cesty ze Sychotína do Hlubokého /asi 800 m od Sychotína/. Podstava je kamenná, kříž železný s ozdobným kováním. Byl věnován mládeží obce Sychotín v roce 1890. Rozměry: podstava 45x50 cm, výška 2,~ m. Nápis: "Pochválen bud' Ježíš Kristus". Stav: dobrý - udržovaný.

Pamětní kříž u cesty od Sychotína
Kříž na začátku obce, kamenný. V podstavě Panna Marie. Nápis "Věnovala mládež obce Hlubokého v roce 1896".Rozměry: podstavec 30x55 cm, výška 190 cm. Nápis "Ježíši smiluj se nademnou". Stav: dobrý - udržovaný.Oplocen.

Sychotín Kříž u kaple
Kříž má rozměry: výška 3,1 m, pískovcový podstavec 85x65 cm. Byl postaven 1. května 1829, další datum 1883, kříž je latinský, kovový. Na, svislém rameni kříže je plaketa s nápisem INRI``. Soška Ježíše je postříbřená.

Touboř kamenný kříž před kaplí
Kamenný kříž před kaplí. Byl postaven ,na náklady obce v roce 1898. Rozměry: podstava 88x52 cm, výška 2,9 m. Nápis na přední straně: ,,Pochválen bud' Ježíš Kristus, pozdraven bud' svatý kříž tvrdé lůžko Ježíše, kdo se k tobě přivine, ten se cíle nemine". Stav: dobrý, zachovalý.

Touboř pamětní kříž
Kříž na kopci za Touboří /směrem ke Kunštátu/. Kamenný kříž pochází z roku 1896, věnován mládeží z Touboře. Rozměry: podstava 60x3~ cm, výška 2,6 m. Nápis na přední straně "Pochválen bud' Ježíš Kristus``. Stav: dobrý - udržovaný. Je oplocen dřevěným plůtkem.

Újezd Kaple sv. Václava na návsi
Kaple sv. Václava na návsi Je vysoká 10 m9 půdorys 3,65x5 m. Postavena v roce 1739. Je to zděná po- lokruhová stavba, uvnitř kaple je půl- kruhový presbytář. Od vchodu po pravé straněje nika. Zděná část kaple o výšce 4 m je zakončena stropem. Střecha je polovalbová s lomenicí a je pokryta červenou cementovou křidlicí. Na hřebeni střechy je čtyřboká zvonička se zwkovým oknem ve tvaru obdélm'ku s nízkým obloukem. Zvonice je završena vížkou tvaru čtyřbokého jehlanu. Vížkaje zakončena cibulkou a křížkem. Vchod do kaple je jednostupňový, průčelní fasáda je prolomena dvoukřídlými dveřmi obdélníkovým nadsvětlíkem. Dveře jsou prosklené a dřevěné. Boky kaple jsou prolomeny obdélníkovým oknem s rovným ostěním na každé straně. Kaple má hladkou fasádu, podél dveří je čtvercová bosáž. Fasáda je v rozích členěna lisénami. Po obou stranách průčelí jsou umístěny dvě pamětní desky obětem l. a 2. světové války. Okolí kaple je vydlážděno zámkovou dlažbou. Historie kaple: Původně dřevěná zvonička. V roce 1739 pokryta šindelem, v roce 1876 byla kaple pokryta cínovým plechem. V srpnu 193~ /28.8./ byla pokryta červenou cementovou křidlicí, vížka zůstává nadále pobita plechem. Kaple byla opravena i uvnitř - tyto práce prováděli zdarma občané obce. 20. a 21. ~. 1948 kaple nově omítnuta a nalíčena, byla též opravena střecha. V září 1948 byla provedena výměna oken a dveří. V roce 1993 byla nově natřena plechová střecha.  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
jungr - 197.234.221.211 - PŮJČKY 100% ONLINE
Nová rychlá půjčka pro firmy do 20 000 000 Kč. Pro jakýkoli účel, včetně konsolidace půjček. Úrokové sazby od 3 % ročně. Rozhodnutí a vyplacení půjčky do 24 hodin (1 den). Minimální formality. Pro soukromé podniky, státní úředníky a veřejné společnosti. Poskytujeme služby firmám i jednotlivcům z celé republiky. Zveme vás, abyste nás kontaktovali.
Email: jungrjan37@gmail.com
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(0) Josef BRABEC - Vážná půjčka ve výši 50 000 až 40 000 000 Kč, v případě potřeby 3 % a české národnosti. E-mail: brabec.expresnipujcka01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420777830344.
(0) Josef BRABEC - Vážná půjčka ve výši 50 000 až 40 000 000 Kč, v případě potřeby 3 % a české národnosti. E-mail: brabec.expresnipujcka01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420777830344.
(0) Josef BRABEC - Vážná půjčka ve výši 50 000 až 40 000 000 Kč, v případě potřeby 3 % a české národnosti. E-mail: brabec.expresnipujcka01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420777830344.
(0) Josef BRABEC - Vážná půjčka ve výši 50 000 až 40 000 000 Kč, v případě potřeby 3 % a české národnosti. E-mail: brabec.expresnipujcka01@gmail.com Nebo WhatsApp: +420777830344.
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.